Menu

VÆRDIGRUNDLAG

Værdigrundlag - Ringe Boldklub

Ringe Boldklub baserer al sit arbejde på ærlighed, loyalitet, åbenhed, engagement og respekt for andre mennesker.

Ringe Boldklubs skal kendes på ansvarlighed og klare holdninger til god opførsel, rygning, alkohol, narko, matchfixing, pædofili, racisme m.m. .

Ringe Boldklub skal også kendes på sin rummelighed og vilje til at tage imod mennesker, der primært søger et socialt samvær og værested.

Ringe Boldklub stiller krav til medlemmer og forældre om aktivt at støtte klubben. Til gengæld ønsker klubben at skabe de bedste forhold for medlemmer, forældre og andre tilhængere af klubben. 

Ringe Boldklub anser dannelse for ligeså så vigtig som uddannelse. Derfor skal alle medlemmer og forældre oplyses om klubbens værdigrundlag.

Ringe Boldklubs vision er at blive Midtfyns meste attraktive klub for spillere, forældre, ledere/trænere og sponsorer. Vi anser det som afgørende, at klubben i alle henseender er et godt sted at være. Det gælder for både den ambitiøse spiller og for motionisten.

 

 

Vi forventer, at du som spiller:

 

Bidrager med god opførsel på og udenfor banen – overfor både medspillere, modstandere, dommere, trænere, ledere og tilskuere.

 

Tager et medansvar for både træning og kamp.

 

I videst muligt omfang møder op til træning og kamp – eller melder afbud i god tid.

 

Tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives.

 

Deltager aktivt som hjælper ved stævner, arrangementer og andre aktiviteter.

 

I øvrigt viser hensyn – er en god kammerat.

 

 

 

Vi forventer, at du som forældre:

 

Bidrager med god opførsel udenfor banen – overfor både egne spillere, modstandere, trænere, ledere, dommere og tilskuere.

 

Respekterer trænerens afgørelser.

 

Medvirker til, at der skabes et godt og frugtbart forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem.

 

Deltager aktivt som hjælpetræner og holdleder. Deltager aktivt ved kørsel, tøjvask og hjælper ved stævner, arrangementer og andre aktiviteter.

 

Støtter dit barn i positiv retning – følger med i aktiviteterne og snakker med ham/hende om kampe, træning og kammeratskab.

 

Henvender dig til ungdomsudvalget, hvis der opstår problemer, således at vi i fællesskab kan få disse ryddet af vejen med det samme.

 

 

 

Vi forventer, at du som træner:

 

Altid er engageret og ansvarlig.

 

Via dit ordvalg og din opførsel er et godt eksempel for dine spillere.

 

Bidrager med god opførsel udenfor banen – overfor både egne spillere, modstandere, trænere, ledere, dommere og tilskuere.

 

Arbejder loyalt mod de mål og indenfor de rammer klubben har vedtaget.

 

Udvikler dig selv som træner og deltager i kurser og anden efteruddannelse.

 

Altid forsøger at skabe så optimale rammer for vore medlemmer uanset de umiddelbare fodboldmæssige evner – både kammeratligt og sportsligt. 

 

Laver sociale aktiviteter for alle spillere sammen med ungdomsudvalg og forældre.

 

 

Vi forventer, at du som leder:

 

Altid er engageret og ansvarlig.

 

Via dit ordvalg og din opførsel er et godt eksempel for medlemmerne.

 

Bidrager med god opførsel – overfor både egne medlemmer, modstandere, trænere, ledere, dommere og tilskuere.

 

Arbejder loyalt mod de mål og indenfor de rammer klubben har vedtaget.

 

Er åben og ærlig i alt dit arbejde.

 

Er synlig ved klubbens kampe, stævner, aktiviteter og arrangementer.

Luk