Menu

Generalforsamling 2023

image
29. januar 2023 kl. 19:00
Klik videre for sted dagsorden

Ringe Boldklub indkalder hermed til ordinære generalforsamlinger. 

(Se kunstgræsbane efter Ringe Boldklub)

Ringe Boldklub:

Ringe Boldklubs
Generalforsamling
Mandag 20. februar 2023 kl. 19.00 i Ringe Boldklub

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Indkomne forslag
    a) Bestyrelsen anbefaler salg af kunststofbanen
5. Fastsættelse af kontingent
a) Bestyrelsen foreslår strømlining hen over flere årgange/
    Ændring af kontingent satser
6. Næste års arbejde
7. Valg af Bestyrelsesmedlem
a) På valg
    a) Kim Aas – Ønsker ikke genvalg
    b) André Hunderup – Ønsker genvalg
    c) Christoffer Poulsen – Ønsker genvalg
b) Suppleanter
    a) Stine Galsgaard – Ønsker genvalg
    b) Søren Nielsen – Ønsker genvalg
c) Revisor
d) Revisorsuppleant
8. Eventuelt

Bestyrelsen

 

Ringe Boldklubs Kunstgræsbane af 2013:

Generalforsamling afholdes Onsdag 22. februar 2023 kl. 17.00 i Ringe Boldklub

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  1. Formandens beretning
  1. Regnskab og budget
  1. Indkomne forslag
  1. Valg
  1. 1 bestyrelsesmedlem (Ole Larsen – genopstiller)
  2. 2 suppleanter (Henning Lolck og Bente Mousten)
  1. Eventuelt     

Bestyrelsen

Luk