Menu

NYT PRINCIP FOR REGISTRERING AF MØDEVAND MM.

image

Nyt princip for registrering af mødevand mm.

På Økonomiudvalgets møde med Formand og Kasserer er det besluttet at ændre procedure for registrering af fortæring ifm. møder i Klubben.

Den hidtidige procedure har været, at der skulle noteres i kalenderbogen i Køkkenet, såfremt der blev anvendt varer fra Tutten (Cafeteriet) til møder. 

Ved at droppe notering i bog, men overgå til sedler, som udfyldes for hvert møde, håber vi, at opnå en langt større aktualitet og samtidig "hånd i hanke" med internt forbrug. Sedlerne vil komme til at stå i mappe i Køkkenet, og den mødeansvarlige skal udfylde sedlen med forbrug og sammentælling. Mappen vil så jævnligt blive tømt og bogført af Kasseren. 

 Mappen forventes etaleret i Køkkenet inden vi når langt ind i uge 7, og princippet vil derefter være gældende. 

 Mvh - Økonomiudvalg + Formand & Kasserer.  

Luk